Rutineløp

Det avvikles rutineløp på Jarlsberg annenhver onsdag - i partallsukene.

Terminliste for våre rutineløp andre halvår 2022 er som følger:

NYHETER VEDRØRENDE

RUTINELØPENE JARLSBERG TRAVBANE NY TERMINLISTE

Rutineløpene på Jarlsberg travbane vil fra lørdag 8 oktober endres til

å bli kjørt lørdager i partalls uker kl. 13.30.

Bakgrunnen for endringen er høye strømkostnader og innføring av sparetiltak for å redusere driftskostnadene ved banen. 

Annen hver gang blir det avviklet på onsdager med start 1 løp kl. 14.00. Innmelding i vekten onsdager fra kl. 13.00 og lørdager fra kl. 12.30.

 

Merk dere følgende lørdager og onsdager første gang lørdag 8 okt.

 

Terminlisten rutineløp høsten 2022:

Onsdag 21 september ordinært som før med start 18.30

Lørdag 8 oktober kl. 13.30.          Innmelding vekta fra 12.30

Onsdag 19 oktober kl. 14.00.       Innmelding vekta fra 13.00

Lørdag 5 november kl. 13.30       Innmelding vekta fra 12.30

Onsdag 16 november kl. 14.00    Innmelding vekta fra 13.00

Lørdag 3 desember kl. 13.30        Innmelding vekta fra kl. 12.30

Onsdag 14 desember kl. 14.00    Innmelding vekta fra kl. 13.00

 

 

FOR RESULTATER - SE NYHETER

 

 

 

For tidligere resultater til og med 2019 se stokketrav.no