Rutineløp

Det avvikles rutineløp på Jarlsberg annenhver onsdag - i partallsukene.

Terminliste for våre rutineløp andre halvår 2022 er som følger:

NYHETER VEDRØRENDE

RUTINELØPENE JARLSBERG TRAVBANE NY TERMINLISTE

Rutineløpene på Jarlsberg travbane vil fra lørdag 8 oktober endres til

å bli kjørt lørdager i partalls uker kl. 13.30.

Bakgrunnen for endringen er høye strømkostnader og innføring av sparetiltak for å redusere driftskostnadene ved banen. 

Annen hver gang blir det avviklet på onsdager med start 1 løp kl. 18.30. Innmelding i vekten onsdager fra kl. 17.30 og lørdager fra kl. 12.30.

 

Terminlisten rutineløp ut høsten 2022:

Lørdag 3 desember kl. 13.30        Innmelding vekta fra kl. 12.30

Onsdag 14 desember kl. 18.30    Innmelding vekta fra kl. 17.30

 

 

FOR RESULTATER - SE NYHETER

 

 

 

For tidligere resultater til og med 2019 se stokketrav.no