Anne Grete Rasmussen

Anne Grete Rasmussen

Lisens nr.: 30004649
Antall seire: 12
Antall starter: 460
Totalt inntjent: kr 877 443
Tlf.nr.: 92229269(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre