Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 23102020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 53509650 34429400 19080250 1489 874 615 10315 6079 4236
Kaldblod Import 296250 180500 115750 9 5 4 71 45 26
Kaldblod utlreg 1307500 693000 614500 72 46 26 172 114 58
Kaldblod Totalt 55113400 35302900 19810500 1570 925 645 10558 6238 4320
Varmblod Helnorsk 52520650 32313650 20207000 1367 799 568 9112 5451 3661
Varmblod Import 11914750 8712750 3202000 368 250 118 2586 1802 784
Varmblod utlreg 4801500 3510000 1291500 266 186 80 651 440 211
Varmblod Totalt 69236900 44536400 24700500 2001 1235 766 12349 7693 4656
Hester Totalt 124350300 79839300 44511000 3571 2160 1411 22907 13931 8976
Antall løp i året
kaldblod: 1005 herav auto: 345
varmblod: 1223 herav auto: 933

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5931750 3810500 2121250 150 94 56 635 396 239
Kaldblod Import 62250 0 62250 3 0 3 19 0 19
Kaldblod utlreg 248500 133500 115000 12 8 4 26 17 9
Kaldblod Totalt 6242500 3944000 2298500 165 102 63 680 413 267
Varmblod Helnorsk 9518250 5405750 4112500 212 117 95 912 521 391
Varmblod Import 297500 143000 154500 10 2 8 48 10 38
Varmblod utlreg 636000 139500 496500 19 11 8 54 26 28
Varmblod Totalt 10451750 5688250 4763500 241 130 111 1014 557 457
Hester Totalt 16694250 9632250 7062000 406 232 174 1694 970 724

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12916000 7769500 5146500 249 122 127 1551 791 760
Kaldblod Import 85500 85500 0 3 3 0 26 26 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 13620500 8067000 5553500 264 130 134 1596 826 770
Varmblod Helnorsk 16405000 9074500 7330500 261 137 124 1905 1008 897
Varmblod Import 2062000 1179500 882500 45 23 22 294 154 140
Varmblod utlreg 525000 344000 181000 41 26 15 121 68 53
Varmblod Totalt 18992000 10598000 8394000 347 186 161 2320 1230 1090
Hester Totalt 32612500 18665000 13947500 611 316 295 3916 2056 1860

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7803200 5021200 2782000 230 127 103 1742 910 832
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 7 5 2 13 11 2
Kaldblod Totalt 7849700 5067700 2782000 237 132 105 1755 921 834
Varmblod Helnorsk 8117500 4885000 3232500 217 119 98 1638 860 778
Varmblod Import 2403500 1864000 539500 49 32 17 376 256 120
Varmblod utlreg 1311000 955500 355500 51 30 21 139 86 53
Varmblod Totalt 11832000 7704500 4127500 317 181 136 2153 1202 951
Hester Totalt 19681700 12772200 6909500 554 313 241 3908 2123 1785

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6233000 4204500 2028500 199 114 85 1444 866 578
Kaldblod Import 81000 81000 0 1 1 0 16 16 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 6428000 4364500 2063500 211 122 89 1495 910 585
Varmblod Helnorsk 7487250 4773750 2713500 247 138 109 1797 1040 757
Varmblod Import 2296500 1544000 752500 71 49 22 528 359 169
Varmblod utlreg 715000 658500 56500 46 33 13 100 73 27
Varmblod Totalt 10498750 6976250 3522500 364 220 144 2425 1472 953
Hester Totalt 16926750 11340750 5586000 575 342 233 3920 2382 1538

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6489500 4264500 2225000 182 113 69 1364 823 541
Kaldblod utlreg 65000 23000 42000 10 5 5 28 6 22
Kaldblod Totalt 6554500 4287500 2267000 192 118 74 1392 829 563
Varmblod Helnorsk 4967000 3383500 1583500 156 93 63 1170 757 413
Varmblod Import 2055250 1572750 482500 63 40 23 496 336 160
Varmblod utlreg 275000 247000 28000 34 24 10 71 46 25
Varmblod Totalt 7297250 5203250 2094000 253 157 96 1737 1139 598
Hester Totalt 13851750 9490750 4361000 445 275 170 3129 1968 1161

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4981000 3034750 1946250 159 90 69 1286 715 571
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 5094000 3135750 1958250 169 97 72 1312 734 578
Varmblod Helnorsk 2538500 1891500 647000 108 74 34 706 477 229
Varmblod Import 1684000 1380500 303500 59 43 16 386 283 103
Varmblod utlreg 327500 173500 154000 35 24 11 69 49 20
Varmblod Totalt 4550000 3445500 1104500 202 141 61 1161 809 352
Hester Totalt 9644000 6581250 3062750 371 238 133 2473 1543 930

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2866500 1673000 1193500 108 65 43 763 448 315
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 2947000 1753500 1193500 113 70 43 782 467 315
Varmblod Helnorsk 1545200 1176700 368500 80 58 22 471 364 107
Varmblod Import 581500 506000 75500 32 24 8 234 185 49
Varmblod utlreg 825500 808500 17000 14 13 1 33 30 3
Varmblod Totalt 2952200 2491200 461000 126 95 31 738 579 159
Hester Totalt 5899200 4244700 1654500 239 165 74 1520 1046 474

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3260250 2561500 698750 82 50 32 654 437 217
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 3267250 2565000 702250 85 52 33 657 439 218
Varmblod Helnorsk 1414500 1200500 214000 51 34 17 344 266 78
Varmblod Import 169750 169750 0 13 13 0 88 88 0
Varmblod utlreg 102000 99000 3000 14 13 1 38 36 2
Varmblod Totalt 1686250 1469250 217000 78 60 18 470 390 80
Hester Totalt 4953500 4034250 919250 163 112 51 1127 829 298

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1792700 1438200 354500 62 47 15 471 378 93
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1860200 1452200 408000 65 49 16 481 381 100
Varmblod Helnorsk 165200 160200 5000 19 15 4 89 81 8
Varmblod Import 150250 138750 11500 15 13 2 77 72 5
Varmblod utlreg 29500 29500 0 6 6 0 10 10 0
Varmblod Totalt 344950 328450 16500 40 34 6 176 163 13
Hester Totalt 2205150 1780650 424500 105 83 22 657 544 113

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 507250 425250 82000 36 28 8 248 203 45
Kaldblod Totalt 507250 425250 82000 36 28 8 248 203 45
Varmblod Helnorsk 339250 339250 0 14 12 2 75 72 3
Varmblod Import 83500 83500 0 5 5 0 27 27 0
Varmblod utlreg 55000 55000 0 6 6 0 16 16 0
Varmblod Totalt 477750 477750 0 25 23 2 118 115 3
Hester Totalt 985000 903000 82000 61 51 10 366 318 48

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 654500 152500 502000 20 14 6 102 66 36
Kaldblod Totalt 654500 152500 502000 20 14 6 102 66 36
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 131000 131000 0 6 6 0 32 32 0
Varmblod Totalt 154000 154000 0 8 8 0 37 37 0
Hester Totalt 808500 306500 502000 28 22 6 139 103 36

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 17500 0 6 6 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 17500 17500 0 6 6 0 19 19 0
Hester Totalt 17500 17500 0 6 6 0 19 19 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 23102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 56500 56500 0 6 4 2 36 27 9
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 70500 70500 0 7 5 2 39 30 9
Hester Totalt 70500 70500 0 7 5 2 39 30 9