Årsoversikt løp i Norge 2022 ALLE HESTER Pr. Dato: 03072022 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 40882250 27873750 13008500 1287 757 530 7123 4318 2805
Kaldblod Import 255500 210500 45000 5 3 2 50 29 21
Kaldblod utlreg 863500 780500 83000 52 35 17 91 55 36
Kaldblod Totalt 42001250 28864750 13136500 1344 795 549 7264 4402 2862
Varmblod Helnorsk 39087750 24293750 14794000 1162 685 477 6414 3802 2612
Varmblod Import 9738250 7740250 1998000 272 196 76 1527 1102 425
Varmblod utlreg 7046000 5704000 1342000 241 170 71 426 304 122
Varmblod Totalt 55872000 37738000 18134000 1675 1051 624 8367 5208 3159
Hester Totalt 97873250 66602750 31270500 3019 1846 1173 15631 9610 6021
Antall løp i året
kaldblod: 800 herav auto: 319
varmblod: 931 herav auto: 717

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2111000 1795000 316000 81 57 24 222 170 52
Kaldblod utlreg 53500 50000 3500 4 3 1 6 3 3
Kaldblod Totalt 2164500 1845000 319500 85 60 25 228 173 55
Varmblod Helnorsk 3122500 1981500 1141000 109 55 54 300 147 153
Varmblod Import 200500 43000 157500 8 4 4 24 11 13
Varmblod utlreg 75000 65000 10000 3 2 1 7 6 1
Varmblod Totalt 3398000 2089500 1308500 120 61 59 331 164 167
Hester Totalt 5562500 3934500 1628000 205 121 84 559 337 222

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6628750 4265000 2363750 223 117 106 994 562 432
Kaldblod Import 142000 142000 0 1 1 0 10 10 0
Kaldblod utlreg 38500 36500 2000 6 3 3 10 7 3
Kaldblod Totalt 6809250 4443500 2365750 230 121 109 1014 579 435
Varmblod Helnorsk 8423000 4526750 3896250 237 121 116 1245 626 619
Varmblod Import 1706000 1408000 298000 23 17 6 125 94 31
Varmblod utlreg 979500 715000 264500 41 24 17 75 51 24
Varmblod Totalt 11108500 6649750 4458750 301 162 139 1445 771 674
Hester Totalt 17917750 11093250 6824500 531 283 248 2459 1350 1109

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6026000 3821000 2205000 206 118 88 1198 694 504
Kaldblod Import 45000 0 45000 2 0 2 21 0 21
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 4 2 2 5 2 3
Kaldblod Totalt 6094000 3844000 2250000 212 120 92 1224 696 528
Varmblod Helnorsk 9814750 6241250 3573500 259 151 108 1513 878 635
Varmblod Import 1962250 1571750 390500 46 32 14 269 183 86
Varmblod utlreg 2275500 1645500 630000 53 33 20 108 66 42
Varmblod Totalt 14052500 9458500 4594000 358 216 142 1890 1127 763
Hester Totalt 20146500 13302500 6844000 570 336 234 3114 1823 1291

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7087000 4512250 2574750 190 99 91 1222 647 575
Kaldblod Import 67000 67000 0 1 1 0 14 14 0
Kaldblod utlreg 51000 16000 35000 6 3 3 12 3 9
Kaldblod Totalt 7205000 4595250 2609750 197 103 94 1248 664 584
Varmblod Helnorsk 7100500 4089500 3011000 188 108 80 1167 699 468
Varmblod Import 1978250 1445750 532500 58 36 22 313 183 130
Varmblod utlreg 859500 735500 124000 54 38 16 94 67 27
Varmblod Totalt 9938250 6270750 3667500 300 182 118 1574 949 625
Hester Totalt 17143250 10866000 6277250 497 285 212 2822 1613 1209

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5872750 3938250 1934500 163 91 72 955 560 395
Kaldblod utlreg 231500 195000 36500 7 5 2 17 8 9
Kaldblod Totalt 6104250 4133250 1971000 170 96 74 972 568 404
Varmblod Helnorsk 3892500 2635250 1257250 121 76 45 771 473 298
Varmblod Import 1026500 798000 228500 32 25 7 200 163 37
Varmblod utlreg 2036500 1816000 220500 31 23 8 44 32 12
Varmblod Totalt 6955500 5249250 1706250 184 124 60 1015 668 347
Hester Totalt 13059750 9382500 3677250 354 220 134 1987 1236 751

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4327500 3161250 1166250 114 66 48 741 451 290
Kaldblod utlreg 275000 269000 6000 10 7 3 16 12 4
Kaldblod Totalt 4602500 3430250 1172250 124 73 51 757 463 294
Varmblod Helnorsk 2956750 1848500 1108250 114 73 41 684 427 257
Varmblod Import 1034000 799500 234500 38 28 10 243 182 61
Varmblod utlreg 417500 408500 9000 18 16 2 28 26 2
Varmblod Totalt 4408250 3056500 1351750 170 117 53 955 635 320
Hester Totalt 9010750 6486750 2524000 294 190 104 1712 1098 614

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3015750 2275000 740750 93 63 30 520 353 167
Kaldblod utlreg 34000 34000 0 5 4 1 7 5 2
Kaldblod Totalt 3049750 2309000 740750 98 67 31 527 358 169
Varmblod Helnorsk 1830750 1384750 446000 62 43 19 339 247 92
Varmblod Import 758000 667500 90500 26 20 6 153 129 24
Varmblod utlreg 152500 89000 63500 17 13 4 24 17 7
Varmblod Totalt 2741250 2141250 600000 105 76 29 516 393 123
Hester Totalt 5791000 4450250 1340750 203 143 60 1043 751 292

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2310750 1341750 969000 80 45 35 492 274 218
Kaldblod Import 1500 1500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 32000 32000 0 5 5 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 2344250 1375250 969000 86 51 35 507 289 218
Varmblod Helnorsk 808250 623000 185250 28 21 7 154 110 44
Varmblod Import 710750 653750 57000 24 18 6 131 93 38
Varmblod utlreg 49500 29000 20500 12 9 3 22 15 7
Varmblod Totalt 1568500 1305750 262750 64 48 16 307 218 89
Hester Totalt 3912750 2681000 1231750 150 99 51 814 507 307

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1191250 914250 277000 56 40 16 337 235 102
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 1191250 914250 277000 58 42 16 341 239 102
Varmblod Helnorsk 393000 259500 133500 21 17 4 116 81 35
Varmblod Import 286500 277500 9000 11 10 1 46 41 5
Varmblod utlreg 121500 121500 0 4 4 0 6 6 0
Varmblod Totalt 801000 658500 142500 36 31 5 168 128 40
Hester Totalt 1992250 1572750 419500 94 73 21 509 367 142

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1297000 1195500 101500 38 29 9 197 170 27
Kaldblod utlreg 125000 125000 0 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 1422000 1320500 101500 40 30 10 200 171 29
Varmblod Helnorsk 544750 525750 19000 13 12 1 83 78 5
Varmblod Import 18000 18000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod utlreg 73000 73000 0 5 5 0 15 15 0
Varmblod Totalt 635750 616750 19000 20 19 1 105 100 5
Hester Totalt 2057750 1937250 120500 60 49 11 305 271 34

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 635000 565000 70000 28 21 7 158 132 26
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 635000 565000 70000 29 21 8 159 132 27
Varmblod Helnorsk 58750 36750 22000 5 4 1 19 15 4
Varmblod Import 2500 2500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 61250 39250 22000 8 7 1 24 20 4
Hester Totalt 696250 604250 92000 37 28 9 183 152 31

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 60500 57500 3000 10 7 3 49 42 7
Kaldblod Totalt 60500 57500 3000 10 7 3 49 42 7
Varmblod Helnorsk 142250 141250 1000 5 4 1 23 21 2
Varmblod Import 55000 55000 0 2 2 0 12 12 0
Varmblod utlreg 6000 6000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 203250 202250 1000 9 8 1 37 35 2
Hester Totalt 263750 259750 4000 19 15 4 86 77 9

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 03072022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 319000 32000 287000 5 4 1 38 28 10
Kaldblod Totalt 319000 32000 287000 5 4 1 38 28 10
Hester Totalt 319000 32000 287000 5 4 1 38 28 10