Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 425
Antall starter: 31 163
Totalt inntjent: kr 190 016 201
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre