Styre og administrasjon

Artikkelbilde
Øystein Dale er daglig leder på Jarlsberg

 

Jarlsberg Travbane AS 

Styreleder Trond Øen 95 11 12 92  
Nestleder Tone Næss

91 12 91 93 

 
Styremedlem Ingar Aarøe 90 98 71 00 salg@anlegg-miljoservice.no
Styremedlem

Per Dag Hole

91 80 99 35   
Styremedlem Terje Sviland    
Ansattes rep. Tore S. Hansen 97 14 15 51  
1. varamedlem      
2. varamedlem      

  

Administrasjon: 

Daglig leder Øystein Dale 90 76 14 17  oystein.dale@rikstoto.no
Sportssjef Tore Sten-Hansen 97 14 15 51 tore.hansen@rikstoto.no
Teknisk sjef Frank Skarsholt 92 08 75 46 frank.skarsholt@rikstoto.no
Banemester      
Vaktmester Thorleif Lund  91 51 56 51   
       

  

Andre kontakter:

Forbundssekretær Birte Austevoll 91 67 72 74 dnt.vestfold@travsport.no
Damegruppe Malin E. Skarsholt

45 48 80 43

jdame@online.no